Warunki użytkowania witryny internetowej

Korzystanie ze stron internetowych firmy F-Secure jest jednoznaczne z zaakceptowaniem poniższych warunków.

Zastrzeżenie

Zawartość stron internetowych firmy F-Secure jest przekazywana w postaci „tak, jak jest" i „tak, jak dostępna". Żadna gwarancja jakiegokolwiek typu, zarówno bezpośrednia, jak i domniemana, nie jest udzielana dla dostępności, dokładności, wiarygodności oraz treści tych stron. W maksymalnym dozwolonym przez prawo stopniu firma F-Secure jest zwolniona z odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie i wynikowe szkody powstałe w związku z użytkowaniem lub brakiem możliwości użytkowania tych stron.

Witryny podmiotów trzecich

Niniejsze warunki dotyczą wyłącznie czynności wykonywanych na serwerach firmy F-Secure. Nasze witryny zawierają łącza do innych stron internetowych, nad którymi firma F-Secure nie ma żadnej kontroli. Firma F-Secure nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, treść i aplikacje pochodzące z takich stron internetowych. Łącza do nich są udostępniane wyłącznie jako udogodnienie. Firma F-Secure nie jest w jakikolwiek sposób powiązana z witrynami, do których łącza udostępnia na swoich stronach.

Prawa własności

Zawartość stron sieci Web firmy F-Secure jest chroniona przez międzynarodowe prawa autorskie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, rozpowszechnianie i przechowywanie dowolnej części lub całości tej zawartości, w tym między innymi obrazów, formatów projektów, obrazów logo, klipów audio, filmów wideo i kodowania HTML, w jakiejkolwiek formie, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody od firmy F-Secure, jest zabronione. Próby reprodukowania całości lub części tekstów, ilustracji, formatów projektów i obrazów logo przy użyciu jakichkolwiek środków jest niezgodne z prawem. Własność intelektualna firmy F-Secure jest chroniona pełnym zakresie obowiązujących przepisów. „F-Secure" i logo „F" są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy F-Secure Corporation. Inne wymienione nazwy produktów i firm mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm.

Bezpieczeństwo i prywatność

Firma F-Secure podejmuje wszelkie dostępne działania w celu ochrony informacji użytkowników. Aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi lub ujawnieniu, zachować dokładność danych i zapewnić, że dane są używane w poprawny sposób, zastosowano odpowiednie fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia, które chronią i zabezpieczają informacje gromadzone w trybie online. Informacje na temat naszych zasad zachowania prywatności można znaleźć tutaj.

Przekazywane informacje

Wszystkie wiadomości w ramach biuletynów, sugestie, pomysły, publikacje na forach i materiały przesyłane do firmy F-Secure za pośrednictwem naszych witryn internetowych stają się niewyłączną własnością firmy F-Secure. Firma F-Secure nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie poufności jakichkolwiek informacji przekazywanych do stron internetowych tej firmy. Przesłanie materiałów do witryny internetowej firmy F-Secure jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie ich przez firmę F-Secure w ramach produktów lub publikacji w dowolnych celach, takich jak między innymi rozwój produktów i usług czy cele reklamowe i promocyjne. Jednocześnie użytkownik wyraża zgodę na niepodejmowanie żadnych czynności prawnych przeciwko firmie F-Secure w związku z przesłanym materiałem. Wszystkie wiadomości w ramach biuletynów, sugestie, pomysły czy publikacje na forach („materiały") przesyłane do firmy F-Secure za pośrednictwem witryny społeczności stają się własnością firmy F-Secure.

Poprawki

Niniejsze Warunki dopuszczają stosowanie dodatkowych warunków w stosunku do określonych zawartości, usług i funkcji. Firma F-Secure zastrzega sobie prawo do modyfikowania i usuwania stron w dowolnym czasie. Poprawki w niniejszych warunkach będą publikowane pod tym adresem URL i obowiązywały od chwili opublikowania. W celu uzyskania najnowszych informacji należy odwiedzać tę stronę.